Typ klar

Texten är inte längre bara texten. Den är ett utskrivet manus, prydligt hopbuntat i en mapp. Lämnar mina omsorger för en stund och jag tänker inte ägna den mer huvudbry just nu. Låter den vila ur mina ögon.
Nu är mappen överlämnad till huvudpersonen själv för att han ska få göra sin första genomläsning av allt han så generöst och ärligt överlåtit till mig via sina judfiler. Det är första gången han läser den i sin helhet och inte bara enstaka delar.
Ytterligare en läsare är anlitad för att granska läsvärdighet och språk och flyt och ja. Är det bra?
Medan de läser i lugn och ro vilar jag.
Sen jobbar vi igen. Med deras synpunkter och det som brukar tillkomma i mig medan allt vilar.
Jag tror det blir bra.