I sena natten

Mycket kan sägas om den här dan, men den är slut nu!
Mycket har hunnit passera på en liten dag och natten är redan här.
I sena natten är tankarna tröga och inget utrymme finns för långa utlägg. Men om ändå ett inlägg ska göras kan det endast bestå av ett konstaterande. Det är dags. Dags att sova. Godnatt. Vi börjar om i morgon.