Ord för dagen

Magkänsla: Diffust begrepp för starka belägg, bara intellektet låter bli att lägga sig i och skyla över.

Arbetstidslag: Inte helt kompatibel med de som ska omfattas och sätter istället till och med käppar i systemet.

Semesterschema: Ser lätt ut att vara löst tills nåt som inte förutses är ett redigt faktum och kräver därmed en ny variant, från rutan ett liksom.

Lipbutter: Burk med välgörande ändamål som är bäst på att göra sig ovärderlig.

Vikarier: Oumbärliga, svårhittade och eftertraktade nya kollegor.

Intuition: Kan upplevas som en stark faktabaserad insikt, men ger en diffus individuell åsikt som återberättad anekdot.

Jour: Obebetydligt ersatt arbetstid som utförs på arbetet fast den inte räknas liksom.

Telefonförsäljare: Genererar enerverande, påträngande telefonsamtal som ingen vill ha. På tidpunkter utan etik och tidsuppfattning.

Komediserier: Riskerar att uppfattas som alldeles humorlöst oskrattade eller fullständigt skämskuddenödvändiga.

Blogginlägg Osammanhängande text utan struktur eller genomslagskraftigt tyckande eller bara skriven glädje.

44/100