Klottrar överallt

image

Jag är en klottrare! Inte så att jag far runt på stan med vare sig tuschpenna eller sprayburk i närheten av offentlig inredning eller husväggar och viadukter. Nej.
Men om jag har tillgång till papper och råkar ha en penna i handen. Då.
Ända sedan skoltiden har alla mina anteckningsblock och skrivhäften haft nerklottrade marginaler. Utom det där lilla häftet med förlinjerade rader där man skulle ägna sig åt stilskrivning som det hette. Fröken formade vackra bokstäver med sin kulspetspenna och sen skulle dessa härmas och fylla ut raderna. I slutet fick man guldstjärnor om det härmats riktigt bra. Där hade jag varken vågat eller tid över för nåt klotter.
Mitt marginalklotter är av krumelurart och föreställer sällan något. Möjligen enstaka bokstäver som lika sällan bildar ord.
Klottret har en funktion. När jag klottrar lyssnar jag mer koncentrerat! Om det är anledningen till att jag sitter med pennan mot pappret alltså. För att samla klokskap och intressanta anteckningar i ett lärande syfte som en föreläsning eller liknande.
Hela skoltiden har jag däremot och tvärtemot sanningen uppfattats som okoncentrerad och ointresserad när jag klottrat i kanten. Jag försökte ärligen låta bli! Men kliar det på näsan så kliar det. Så fort jag medvetet lät bli att klottra irrade tankarna iväg ut med lyssnarförmågan. Långt bort ifrån både läraren och klassrummet. Så fort jag glömde att jag skulle låta bli att klottra så klottrade jag igen.
Klottrandet hjälper också tankeförmågan. Om jag inte vet vad som ska skrivas krumelurar jag i kanten. Tills det bildas ord.
Mina marginaler är alltså rejält krumelurprydda i så gott som alla block och skrivböcker jag äger. Utom på sidor där orden flödat och antecknandet varit ymnigt.
Nuförtiden struntar jag i om det gör att jag uppfattas som ointresserad och inte lyssnar alls. Jag skulle istället påstå att det gjort mig till en bättre lyssnare och jag har lätt att hålla långa meningar i huvudet tills jag får dem nerskrivna tack vare mitt klottrande. Så jag klottrar vidare!

9/100